Priser

PRISER - KONTINGENTER 

(Oppdatert etter årsmøte pr. 22. februar 2017. Revidert årsmøte 2018)


PRISOVERSIKT:


Medlemskontigent pr år: Kr 1.200,-

Havneavgift båt:

(OBS! Havneavgift vedtatt på årsmøte 10. februar, 2016)

- til og med 20 fot = Kr. 400,-

- fra 21 til 31 fot = Kr 800,-


+ 10 dugnadstimer á kr. 200,- (Kr 2.000,- ved ikke deltatt)

 

Kjøp av båtplass: Kr 12.000,-

(Nedskrives med 10 % pr år til kr 4000.-Døgnleie medlemmer: Kr 20,-


Døgneie av plass nr 2, medlemmer: Kr 20,-


Leie av båtplass (draghale) i Øyvågen: Kr. 1000,- pr. år


Slipsetting medlemmer: Kr 500,-


Slipsetting ikke medlemmer: Kr 1.500,-

(Leie av høytrykksspyler er inkludert)

 

Leie av naust: kun for medlemer


.


Ut/Oppsetting av båt (pr gang) ikke-medlemmer: Kr 100,-

OBS: Medlemmer; Gratis!

Informasjon:

Horvnes Marina driver kontinuerlig vedlikehold av havna.


Medlemmene pålegges årlig dugnadsarbeid på til sammen 10 timer (Reguleres av årsmøtet). Medlemmer har eget ansvar for sine dugnadstimer! Dugnadsinnkaller eller formann/leder kan kontaktes.

- Vær oppmerksom på at ved manglende dugnadstimer belastes kr. 200,- pr. time. (Endret på årsmøtet 2016) så ta initiativet selv! Ring tlf: 48 29 65 87 eller 41 66 85 28Pågangen for båtplass har vært svært stor, så skal du sikre deg:

Vær tidlig ute, enten det gjelder leie eller kjøp!