Nyheter/Diverse

NYHETER OG KUNNGJØRINGER:

Nyhetssiden her oppdateres ved behov.

- For kunngjøringer vedrørende havna og ellers; følg med på våre facebooksider eller i lokalavisen "Helgelands Blad"!
DUGNAD, HORVNES MARINA:

I høst blir det dugnad,alle onsdager fra kl. 17:00. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av forefallende vedlikeholdsarbeid på anlegg og brygger, ellers maling, rydding og så videre, noe for alle og enhver. Arbeidsoppgaver fordeles fortløpende!
MØT OPP!

Husk ettersyn av egne båter og pirer.
- Ser du at noe trenger ordnes - Gi beskjed!


***************************************

Ved spørsmål/innspill: Ta kontakt på tlf 90 61 41 42
eller på epost; leder@horvnesmarina.com

Mvh. styret v/Tor Meyer

************************
NYHETSOPPDATERINGER/ARKIV: