Priser

På bredden av stranden, ytterst mot randen av salt...

PRISER - KONTINGENTER

(Oppdatert etter årsmøte pr. 22. februar 2017. Revidert årsmøte 2018)

 

PRISOVERSIKT:

 

Medlemskontigent pr år: Kr 1.200,-

Havneavgift båt:

(OBS! Havneavgift vedtatt på årsmøte 10. februar, 2016)

- til og med 20 fot = Kr. 400,-

- fra 21 til 31 fot = Kr 800,-

 

+ 10 dugnadstimer á kr. 200,- (Kr 2.000,- ved ikke deltatt)

Kjøp av båtplass: Kr 12.000,-

(Nedskrives med 10 % pr år til kr 4000.-)

 

Gjestebrygge - korttidsleie 1-5 dager - pr døgn: Kr 100,-

 

Gjestebrygge - langtidsleie 6 dager+ - pr døgn: Kr 30,-

 

Døgnleie medlemmer: Kr 20,-

 

Døgneie av plass nr 2, medlemmer: Kr 20,-

 

Leie av båtplass (draghale) i Øyvågen: Kr. 500,- pr. år

 

Slipsetting medlemmer: Kr 350,-

 

Slipsetting ikke medlemmer: Kr 1.200,-

(Leie av høytrykksspyler er inkludert)

Leie av naust: Kr 30,- pr. døgn.

 

Leie for strøm: Kr 500,- pr. år (Ladestrøm)

Annet strømforbruk MÅ avtales med bryggeformenn eller styret pga. begrensninger i havnas el.installasjoner.

- Ved eventuelt godkjent forbruk til varme i båt faktureres det kr. 500,- pr. måned den tiden av året hvor dette benyttes.

 

Ut/Oppsetting av båt (pr gang) ikke-medlemmer: Kr 100,-

OBS: Medlemmer; Gratis!

 

Havna er forsynt med landstrøm og ferskvann.

Det gis etter årsmøtet 2017 anledning å tegne fastavtale med havna på:

Ut-/oppsett av båt (ikke-medlemmer) kr 500,- pr år

Strømleie (alle) kr 500,- pr år (Se forøvrig pkt. over)

 

Nærmere info fås hos leder.

- Ta kontakt for nærmere info!

 

Vennligst kontakt leder@horvnesmarina.com for innmelding i foreningen, bestilling av båtplass og lignende.

 

 

Informasjon:

Horvnes Marina driver kontinuerlig vedlikehold av havna.

 

Medlemmene pålegges årlig dugnadsarbeid på til sammen 10 timer (Reguleres av årsmøtet). Medlemmer har eget ansvar for sine dugnadstimer! Dugnadsinnkaller eller formann/leder kan kontaktes.

- Vær oppmerksom på at ved manglende dugnadstimer belastes kr. 200,- pr. time. (Endret på årsmøtet 2016) så ta initiativet selv! Ring tlf: 48 29 65 87 eller 41 66 85 28

 

 

Pågangen for båtplass har vært svært stor, så skal du sikre deg:

Vær tidlig ute, enten det gjelder leie eller kjøp!

 

 

Horvnes Marina

© 2016